आजको संसद बैठकको लाईभ हेर्नुहोस

संसदहरुले बोल्न क्रम जारी

LOADING...