खुल्लमखुल्ला देशको विखण्डन गर्ने गतिविधिलाई कुनै पनि राज्यले सहन गर्न सक्दैन